Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

catalunka
8834 19ba 390
Reposted fromoll oll
catalunka
Może nie potrafiłbym teraz niczego uratować od zagłady, nawet siebie, ale mogłem iść do przodu, krok za krokiem, i w końcu, wreszcie, gdzieś doczłapać.
— Aleksandra Janusz – Cień gildii
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
0656 dc05 390

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
catalunka
Poznaję nowych ludzi i na początku jest bardzo miło, ale potem zaczynam się czuć jak wyrzutek.
— Kiki ("Podniebna poczta Kiki", reż. Hayao Miyazaki)
Reposted fromdaguchna daguchna viaoll oll

October 20 2017

catalunka
Reposted fromFlau Flau vianiedoskonalosc niedoskonalosc
catalunka
Reposted fromliteon44 liteon44 viaoski oski

October 05 2017

catalunka

October 04 2017

catalunka
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
catalunka
8264 5a6a 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle

October 03 2017

catalunka
2754 ee4c 390
Czarków
Reposted fromkopytq kopytq vianicciekawego nicciekawego
catalunka
Reposted fromFlau Flau vianicciekawego nicciekawego

September 27 2017

catalunka
4098 4063 390
Reposted frompiehus piehus viapirania pirania
0684 75a5 390
Reposted fromidiod idiod viatfu tfu

September 25 2017

catalunka

September 18 2017

catalunka

September 14 2017

catalunka
6142 ab22 390

maxfrormers:

Judy Hopps, Zootopia (2016)

September 10 2017

catalunka
7737 23d5 390
Projektowanie ogrodów po słowacku
catalunka
Reposted fromtfu tfu

September 09 2017

catalunka
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl