Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

catalunka
0027 07c0 390
Reposted fromPoranny Poranny viakarmacoma karmacoma

January 18 2018

catalunka
5310 5be9 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaoski oski

January 12 2018

catalunka

January 07 2018

catalunka
5528 fe40 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
catalunka
1667 6082 390
Reposted fromprecelka precelka viakasiarzyna kasiarzyna

December 30 2017

December 21 2017

catalunka
8625 7d23 390
Reposted frommeem meem viawszystkodupa wszystkodupa

November 22 2017

catalunka
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
Reposted fromplayinglove playinglove viawszystkodupa wszystkodupa

November 16 2017

catalunka
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa

November 13 2017

catalunka
Nigdy nie zwyciężysz wroga, którego twoja wyobraźnia uczyniła niepokonanym.
— Jacek Piekara

November 02 2017

October 30 2017

catalunka
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viawszystkodupa wszystkodupa
catalunka
8028 9734
Reposted fromtfu tfu

October 25 2017

7871 6bbd 390
Reposted fromgayscreaming gayscreaming viakasiarzyna kasiarzyna
catalunka
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated viawszystkodupa wszystkodupa
catalunka
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa

October 22 2017

catalunka
8834 19ba 390
Reposted fromoll oll
catalunka
Może nie potrafiłbym teraz niczego uratować od zagłady, nawet siebie, ale mogłem iść do przodu, krok za krokiem, i w końcu, wreszcie, gdzieś doczłapać.
— Aleksandra Janusz – Cień gildii
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
0656 dc05 390

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
catalunka
Poznaję nowych ludzi i na początku jest bardzo miło, ale potem zaczynam się czuć jak wyrzutek.
— Kiki ("Podniebna poczta Kiki", reż. Hayao Miyazaki)
Reposted fromdaguchna daguchna viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl